Werkwijze

Van intake tot afronding
Een behandeling begint met een intakegesprek. Daarna gaan we aan de slag; we evalueren regelmatig. Lees meer >

Samenwerking
We werken actief samen met onder andere huisartsen en de POH GGZ. Ook zijn we onderdeel van een regioneel netwerk Psywijzer. Lees meer >

Kwaliteit
Voor goede kwaliteit van zorg doen wij een stapje extra. Zo dragen wij het keurmerk KIBG. We zijn zelfkritisch en staan open voor uw feedback. Lees meer >

Waarderingen
Psy-GO! De Psychologiepraktijk Breda moet zich, net als andere aanbieders van geestelijke gezondheidszorg, volgens de Kwaliteitswet zorginstellingen verantwoorden over de kwaliteit van de geleverde zorg. Hiervoor is een meetinstrument ontwikkeld, de CQ-index. De afkorting CQI of CQ-index staat voor Consumer Quality Index. Op deze vragenlijst scoorde Psy-GO! over 2023 een gemiddeld rapportcijfer van een 9! Lees meer >

Zorgkaart Nederland
Hoe ervaart u onze zorg? Laat het weten op ZorgkaartNederland. Door uw ervaring te delen op ZorgkaartNederland laat u zien wat goed gaat in de zorg en wat beter kan. Uw ervaring helpt anderen om hun zorgaanbieder te kiezen. En het helpt ons om de zorg steeds beter af te stemmen op uw wensen. Lees meer >

Wachten! En nu?
Op het moment dat je naar de huisarts gaat en een verwijzing krijgt voor de generalistische basis GGZ is de hulp meestal NU nodig. Maar helaas kom je dan vrijwel altijd op een wachtlijst. Wat kan je dan nu zelf doen om te zorgen dat je overeind blijft? Hieronder enkele zaken die wellicht een open deur zijn voor je, maar toch belangrijk om nog eens te noemen. Lees meer >

Privacy
U kunt erop vertrouwen dat wij vertrouwelijk omgaan met uw gegevens. Lees meer >

Klachten?
Waar mensen samen werken, kunnen misverstanden ontstaan. Misschien bent u het met bepaalde zaken niet eens of bent u ontevreden over de behandeling. Als u vragen of klachten heeft, kunt u deze met de behandelaar bespreken zodat naar een oplossing gekeken kan worden. Lees meer >