Wachten! En nu?

De actuele wachttijd voor een intakegesprek is op dit moment negen weken.  De behandeling start aansluitend. (bijgewerkt op 30 september 2021). 

Voor Achmea (verzekeringscombinatie; Achmea, Zilveren Kruis, Avero, FBTO, OZF, Interpolis, de Friesland) hebben we ons zorgkostenplafond benut voor 2021. Wij kunnen geen nieuwe aanmeldingen meer in behandeling nemen dit jaar. 

Wat zijn aanvaardbare wachttijden volgens de Treeknorm? Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen. Maximale wachttijd voor een intake: 4 weken, maximale wachttijd voor behandeling: 6 weken. Wordt u niet binnen de Treeknorm geholpen, dan kunt U opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling.

Op het moment dat je naar de huisarts gaat en een verwijzing krijgt voor de generalistische basis GGZ is de hulp meestal NU nodig. Maar helaas kom je dan vrijwel altijd op een wachtlijst. De stap om hulp te zoeken bij een psycholoog is voor veel mensen ondanks de toegenomen mildheid over psychische problemen een grote, heftige stap die wordt uitgesteld. Die mildheid voelen mensen vaak wel naar een ander (wat moedig dat hij/zij aan zichzelf gaat werken,….), maar nog niet voor zichzelf. Daardoor is de stap eigenlijk altijd pas gezet als het echt niet meer gaat. En ook dat verdient mildheid, want je bent daar dus niet alleen in.

Wat kan je dan nu zelf doen om te zorgen dat je overeind blijft? Hieronder enkele zaken die wellicht een open deur zijn voor je, maar toch belangrijk om nog eens te noemen:

  • Zorg voor structuur en regelmaat in je leven
  • Zorg voor een goed dag- en nachtritme
  • Zorg voor een goede energiebalans, dus bezigheden die je teveel leegzuigen proberen te vermijden en activiteiten opzoeken die in potentie fijn zijn en energie geven
  • Zorg voor voldoende en gezonde voeding
  • Als het op je werk moeizaam loopt, ga dan in gesprek met je leidinggevende of maak een vrijblijvende afspraak met de bedrijfsarts
  • Pas op (maar liever nog stop) met alcohol of andere verdovende middelen
  • Maak een afspraak met je huisarts en kijk of je ondersteund kan worden door bijvoorbeeld de POH-GGZ in de praktijk.
  • Als het niet meer gaat en er dreigt crisis ga je naar de huisarts of de huisartsenpost
  • Vertel de mensen om je heen waar je mee zit en waar je mee worstelt

POH-GGZ
Alle huisartsen hebben tegenwoordig een Praktijkondersteuner Huisarts Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ) in dienst die steunende-structurerende gesprekken kan doen. Over het algemeen is er geen lange wachttijd. Je kunt met je huisarts overleggen of een dergelijk traject helpend kan zijn om de wachttijd te overbruggen.

Handige apps en websites
Behandelhulp.nl
Het huisartsenteam
Daylio app
VGZ mindfulness app
PsyQuin zelfhulpapp