Oplossingsgerichte Therapie

Bij deze therapievorm verdiept u zich niet in het probleem, maar richt u zich op mogelijke oplossingen. U concentreert zich vanaf het begin op het moment in de toekomst waarop het probleem is opgelost. Geen enkel probleem is namelijk constant aanwezig. In oplossingsgerichte therapie concentreert u zich op de situaties waarin het probleem zich niet voordoet, of minder opvallend aanwezig is.

Snel resultaten
U bepaalt zelf het doel van de therapie. Om dit doel te bereiken richt deze therapie zich alleen op het verleden als het om behaalde successen gaat. In elk ander geval ligt de focus van oplossingsgerichte therapie op vandaag en op de toekomst. Het gaat niet om de zaken die u belemmeren, maar om de zaken die u al goed doet. Hierdoor boekt u snel resultaten.

Nieuwe oplossingen
U gaat zelf op zoek naar nieuwe oplossingen, waarbij de psycholoog een sturende rol heeft. Bijvoorbeeld door steeds te praten in oplossingen. U wordt begeleidt bij het stellen van haalbare doelen en bij het richten op één doel tegelijk. Het is belangrijk dat u ervaart dat verandering van uw eigen gedrag de sleutel is tot het halen van de doelstelling.