Privacy

Uw dossier
U hebt altijd het recht uw eigen dossier in te zien en/of hier een kopie van te vragen. Uw dossier wordt tenminste 20 jaar bewaard. U kunt verzoeken om (delen van) uw behandeldossier te laten vernietigen.

Informatie-uitwisseling met uw huisarts
Wij delen alleen informatie met uw huisarts of POH-GGZ als u daar toestemming voor geeft. De informatie die we uitwisselen gaat dan bijvoorbeeld over uw doorverwijzing of uw behandelplan. Wij vragen u per keer dat we informatie willen uitwisselen om toestemming, waarbij we duidelijk toelichten om welke informatie het gaat.

Informatie-uitwisseling met zorgverzekeraars
We zijn wettelijk verplicht om een aantal van uw persoons- en behandelgegevens vast te leggen. Een deel van deze gegevens komt ook op de rekening voor de zorgverzekeraar te staan, onder andere adres, woonplaats en BSN.

Veilige communicatie
We hechten belang aan veilige communicatie. We raden u daarom aan geen persoonlijke informatie rondom de behandeling naar ons te e-mailen, whatsappen of facetimen. Dat kan alleen als de verbinding is beveiligd. We gebruiken hiervoor een beveiligd e-mailprogramma. U krijgt hierover meer informatie tijdens de behandeling.

Vragenlijsten (ROM)
GGZ-aanbieders zijn wettelijk verplicht om hun cliënten vragenlijsten in te laten vullen. Dit heet routine outcome measurement (ROM). We zullen u aan het begin en aan het eind van de behandeling vragen om digitaal zo’n vragenlijst in te vullen. Deze informatie komt in uw dossier. Met deze gegevens kunnen we het verloop van de behandeling nauwkeurig volgen.