GZ psycholoog in Breda – Psychologiepraktijk Breda

Psy-GO! is een psychologiepraktijk werkzaam in de Basis GGZ en is gevestigd in het Medicentrum Princenhage in Breda. De praktijk bestaat uit meerdere ervaren BIG-geregistreerde GZ-psychologen. Met een verwijsbrief van uw huisarts kunt u de hulp van één van deze psychologen inroepen. Ook zonder verwijzing kunt u als particulier bij ons terecht. Behandelingen zijn oplossingsgericht en kortdurend. Psy-GO! behandelt mensen vanaf 18 jaar.

De psychologen maken gebruik van verschillende behandelmethoden waarvan het resultaat bewezen is, zoals cognitieve gedragstherapie, EMDR, EHealth, runningtherapie en oplossingsgerichte interventies. De psycholoog stemt de behandeling af op úw zorgvraag.

Wij hebben een contract met uw zorgverzekeraar. Bij VGZ (verzekeringscombinatie; VGZ, IZA, IZZ, UMC, Zekur.nl, United Consumers, Unive, Bewuzt), Menzis (verzekeringscombinatie; Menzis, Anderzorg, HEMA, PMA-collectiviteit en bij Achmea (verzekeringscombinatie; Achmea, Zilveren Kruis, Avero, FBTO, OZF, Interpolis) is reeds het omzetplafond bereikt. Dit betekent dat wij U in 2018 niet meer in behandeling kunnen nemen. U kunt hierover contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Telefonisch spreekuur: dágelijks van 12.45 tot 13.15 uur.

Actuele wachttijd: Op dit moment is de wachttijd voor een intake is twee à drie weken tijdens kantooruren. De behandeling start aansluitend. De wachttijd voor een intake in de avonduren is vijf weken.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen vier weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

 

 

Meer volwassenen met psychische klachten naar huisarts

Het percentage volwassenen dat contact heeft gehad met de huisarts wegens psychische en sociale problemen is tussen 2011 en 2017 toegenomen van 12 naar 18 […]

Slogan van de maand

Waar een oordeel begint, eindigt de waarneming.