Tarieven

Sinds 2014 worden niet meer alle behandelingen bij een psycholoog vergoed. De overheid heeft bepaald dat er een verschil wordt gemaakt tussen psychische klachten en psychische stoornissen. Alleen bepaalde psychische stoornissen komen voor vergoeding in aanmerking. Het vaststellen van psychische stoornissen doen wij met het classificatiesysteem DSM-5 (Diagnostic and Statistic Manual-5). Als er sprake is van een diagnose volgens de DSM-5 classificatie is er recht op vergoeding. De huisarts kan naar ons doorverwijzen als er sprake is van een psychische stoornis of een vermoeden ervan.

Aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek en enkele andere stoornissen zijn uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg.

In de Generalistische Basis GGZ (GB GGZ) loopt de vergoeding via uw basisverzekering middels pakketten, ook wel producten genoemd. Tijdens de intakeprocedure maken wij een inschatting van de zorgzwaarte. Op basis van deze, te verwachten, zorgzwaarte valt de behandeling in een van de volgende producten: Kort, Middel, Intensief of Onvolledig Behandeltraject (OB) ieder met de bijbehorende behandelduur en een door uw verzekering vastgesteld tarief. Onderaan deze pagina vindt U de tarieven per zorgverzekeraar.

Na afronding van de behandeling wordt de declaratie ingediend bij de zorgverzekeraar. Het eerste gesprek, de intake, valt onder de behandeling en wordt verrekend. Psy-GO! heeft met alle zorgverzekeraars een contract.

Wettelijk eigen risico
In 2020 geldt een wettelijk eigen risico van EUR. 385,00 voor alle personen vanaf 18 jaar. Dit bedrag verrekent uw zorgverzekeraar met u.

Verwijsbrief
Om voor vergoeding in aanmerking te komen is altijd een verwijsbrief nodig van uw huisarts. Wij richten ons op GB GGZ.  Dat betekent dat er in alle gevallen sprake moet zijn van een verwijzing in het kader van GB GGZ.

Indien u bij verhindering langer dan 24 uur van te voren afzegt, dan worden er geen kosten bij u in rekening gebracht. Voor te laat afgezegde afspraken brengen wij EURO 45,- in rekening (ongeveer de helft van het sessie tarief). U kunt afzeggen, ook in het weekend, door het hierboven genoemde nummer te bellen en/of de voicemail in te spreken. Afmelden kan ook via ons emailadres info@psy-go.nl.

Tarieven per zorgverzekeraar

Traject  Kort Middel Intensief  OB
Achmea 478.30 810.71 1314.47 208.79
CZ 463.19 785.11 1272.96 202.20
DSW 462.00 778.00 1193.00 199.00
Caresq 403.77 685.07 1098.67 175.62
Menzis 443.05 750.97 1217.61 193.41
Multizorg VRZ 453.12 768.04 1245.29 197.80
VGZ 468.23 793.64 1286.79 204.40
Tarieven onvergoede zorg (OVP) per sessie*
Achmea 104.76
CZ 101.45
DSW 101.19
CaresQ 88.43
Menzis 90,14
Multizorg VRZ 83,3
VGZ 102.55

*  onder onvergoede zorg valt onder andere relatieproblematiek en de aanpassingsstoornis.

Het particuliere tarief is 90,00 euro per sessie.