Tarieven

In de Generalistische Basis GGZ (GB GGZ) loopt de vergoeding via uw basisverzekering middels pakketten, ook wel producten genoemd. Tijdens de intakeprocedure maken wij een inschatting van de zorgzwaarte. Op basis van deze, te verwachten, zorgzwaarte valt de behandeling in een van de volgende producten: Kort, Middel, Intensief of Onvolledig Behandeltraject (OB) ieder met de bijbehorende behandelduur en een door uw verzekering vastgesteld tarief. Onderaan deze pagina vindt U de tarieven per zorgverzekeraar.

Na afronding van de behandeling wordt de declaratie ingediend bij de zorgverzekeraar. Het eerste gesprek, de intake, valt onder de behandeling en wordt verrekend. Psy-GO! heeft met alle zorgverzekeraars een contract.

Wettelijk eigen risico
In 2021 geldt een wettelijk eigen risico van EUR. 385,00 voor alle personen vanaf 18 jaar. Dit bedrag verrekent uw zorgverzekeraar met u.

Verwijsbrief
Om voor vergoeding in aanmerking te komen is altijd een verwijsbrief nodig van uw huisarts. Wij richten ons op GB GGZ.  Dat betekent dat er in alle gevallen sprake moet zijn van een verwijzing in het kader van GB GGZ.

Indien u bij verhindering langer dan 24 uur van te voren afzegt, dan worden er geen kosten bij u in rekening gebracht. Voor te laat afgezegde afspraken brengen wij EURO 50,- in rekening ( ongeveer de helft van het sessie tarief). U kunt afzeggen, ook in het weekend, door te bellen naar 06-12358650 en/of de voicemail in te spreken. Afmelden kan ook via ons emailadres info@psy-go.nl.

Tarieven per zorgverzekeraar

Traject  Kort Middel Intensief  OB
Achmea 478,27 810.67 1314.42 208.88
CZ 480,36 814,21 1320,16 209,80
DSW 476,00 802,00 1229,00 205,00
Caresq 412,48 699,16 1133,62 180,15
Menzis 459,47 778,81 1262,76 200,67
ENO 469,92 796,51 1291,46 205,24
VGZ 490,80 831,91 1348,86 214,36
OWM 469,92 796,51 1291,46 205,24
Tarieven onvergoede zorg (OVP) per sessie*
Achmea 101,00
CZ 101,45
DSW 97.59
CaresQ 87,11
Menzis 97,04
ENO 99.24
VGZ 103.65

*  onder onvergoede zorg valt onder andere relatieproblematiek en de aanpassingsstoornis.

Het particuliere tarief is 100,00 euro per sessie.