EHealth

EHealth is het online ondersteunen van een bestaande behandeling, door onderdelen van het behandelproces online te doorlopen. Psychologen en cliënten communiceren daardoor niet alleen in persoon met elkaar, maar ook digitaal.

Het programma dat wij daarbij gebruiken heet Karify.