EHealth

EHealth staat voor elektronische gezondheid. E-health is het online ondersteunen van een bestaande behandeling, door onderdelen van het behandelproces online te doorlopen. Psychologen en cliënten communiceren daardoor niet alleen in persoon met elkaar, maar ook digitaal. Reguliere face-to-face gesprekken gecombineerd worden met online interventies zoals bijvoorbeeld online behandelmodules en online inzage in het eigen gezondheidsdossier.

Het programma dat wij daarbij gebruiken heet Karify. Voor iedereen die een behandeling start bij Psy-GO! wordt een account aangemaakt in Karify. Middels dit account kan er beveiligd gemaild worden, ook kunnen online behandelmodules klaargezet worden, is er toegang tot een online bibliotheek, waardoor cliënt niet alleen tijd, maar ook plaats-onafhankelijke zorg kan gebruiken via een tablet of smartphone.