Klachten?

Vragen of klachten
Waar mensen samen werken, kunnen misverstanden ontstaan. Misschien bent u het met bepaalde zaken niet eens of bent u ontevreden over de behandeling. Als u vragen of klachten heeft, kunt u deze met de behandelaar bespreken zodat naar een oplossing gekeken kan worden. Soms is het niet makkelijk uw klacht met uw behandelaar te bespreken. In dat geval kunt u met een andere psycholoog van Psy-Go! uw klacht bespreken. Deze psycholoog kan vervolgens zowel met uw behandelaar als met u praten. Zo kan er samen naar een oplossing gezocht worden. Mocht u hier niet tevreden over zijn, kunt u zich richten tot P3NL en uw klacht daar voorleggen. Zie ook www.p3nl.nl.