Cognitieve Gedragstherapie

Deze therapievorm gaat er van uit dat psychische klachten voortvloeien uit de gedachten die mensen hebben over hun problemen. Gedachten, veronderstellingen en overtuigingen hebben grote invloed op uw gevoel en gedrag. Met behulp van cognitieve therapie onderzoekt u samen met de psycholoog hoe uw gevoelens en gedachten elkaar kunnen beïnvloeden, u gaat uw eigen gedachtepatronen herkennen en waar nodig leert u deze bij te stellen. Door verbeterd zelfinzicht en het zelfstandig kunnen bijstellen van minder functionele gedachtepatronen, zullen psychische klachten afnemen.

Een haalbaar doel
Wanneer u in therapie gaat, wordt allereerst het probleem nauwgezet in kaart gebracht. Daarna formuleert u samen met de psycholoog een haalbaar doel. Vervolgens begint de therapie, waarbij u spreekt over uw gedachten, standpunten, gevoelens en gedrag.

Niet meer terugvallen
Door over uw gedachten te spreken, worden ze omgevormd naar een effectieve en realistische manier van denken. Ook leert u tijdens cognitieve therapie wat het verschil is tussen gevoelens en feiten. U leert nieuwe technieken die u in steeds meer situaties toepast. Uiteindelijk kunt u leren om uw eigen therapeut te worden en niet meer terug te vallen.