Van intake tot afronding

Een afspraak maken
U kunt ons het beste bellen tijdens kantooruren, op 06-12358650. Als u een boodschap inspreekt, noemt u dan duidelijk uw naam en telefoonnummer. Op kantoordagen bellen wij u binnen 24 uur terug en maken een afspraak voor een eerste gesprek. U ontvangt een inschrijfformulier dat u ingevuld, samen met de verwijsbrief van de huisarts meeneemt naar het eerste gesprek. U kunt zich ook aanmelden via het contactformulier op deze website.
Indien u bij verhindering langer dan 24 uur van te voren afzegt, worden er geen kosten bij u in rekening gebracht. Voor te laat afgezegde afspraken brengen wij EURO 60,-. in rekening. U kunt afzeggen, ook in het weekend, door het hierboven genoemde nummer te bellen en/of de voicemail in te spreken. Afmelden kan ook via ons emailadres info@psy-go.nl.

Eerste gesprek en daarna
We nodigen u uit voor een intakegesprek met een psycholoog van Psy-GO!. Samen met u stellen we behandeldoelen vast. In de behandelgesprekken daarna werken we doelgericht. Soms blijkt dat het betrekken van de partner/naasten bij de behandeling zinvol is. Onze behandeling is zoveel mogelijk concreet, praktisch en kortdurend. Een behandeling duurt over het algemeen 5 tot 12 sessies. Een gesprek duurt 45 minuten. Het is mogelijk, indien u dit wenst, om uw behandeling (gedeeltelijk) online te doen.

Bij ziekte of langdurige afwezigheid van uw behandelaar bestaat de mogelijkheid dat een collega de behandeling (tijdelijk) kan overnemen.

Naast de behandelmethode is ook de klik met de psycholoog belangrijk. Als u twijfelt kunt u dit melden. Vervolgens kunt u terecht bij één van de andere psychologen.

Betrokken omgeving
Wilt u een naaste (familie, vriend, …) meenemen naar een gesprek? Dat kan – vaak zal de behandelaar dit ook aan u voorstellen. Het is wel prettig als u dit vooraf even overlegt.

Naasten kunnen voor informatie, tips, inspiratie en steun ook terecht op www.naasteninkracht.nl.

E-Health
Het e-health programma dat wij daarbij gebruiken heet Karify. Voor iedereen die een behandeling start bij Psy-GO! wordt een account aangemaakt in Karify. Middels dit account kan er beveiligd gemaild worden en worden online behandelmodules klaargezet, ook is er toegang tot een online bibliotheek, waardoor cliënt niet alleen tijd, maar ook plaats-onafhankelijke zorg kan gebruiken via een tablet of smartphone.

Soms verwijzen we u door
Tijdens het begin of in de loop van de behandeling kan blijken dat de complexiteit of ernst van de problemen meer hulp vraagt dan binnen de Generalistische Basis GGZ mogelijk is. Wij verwijzen u dan terug naar de huisarts en in overleg met hem of haar volgt dan een verwijzing naar Specialistische GGZ, waar een meer uitgebreide diagnostiek of behandeling kan plaats vinden.

Crisis
Psy-GO! levert geen crisishulpverlening. Mocht er sprake zijn van een crisissituatie dan belt u tijdens kantooruren in eerste instantie naar uw huisarts. Hij of zij zal met u bekijken welke hulp op dat moment het beste voor u is. Buiten kantooruren belt u met de huisartsenpost van uw woonplaats. Het telefoonnummer van de huisartsenpost in Breda is 076-5258500. Via de huisartsenpost kan de crisisdienst van de regionale GGZ instelling worden gebeld en zij nemen contact met u op. Voor de regio tussen Tilburg en Breda/ Etten-Leur is dat GGZ Breburg en voor de regio Roosendaal – Bergen Op zoom is dat GGZWNB.