Samenwerking

Huisarts

Met alle huisartsenpraktijken in de regio hebben we afspraken gemaakt over de samenwerking. Deze afspraken gaan over de verwijzing en de informatie-uitwisseling. Overleg of informatie-uitwisseling met de huisarts over uw behandeling gebeurt alleen met uw toestemming.

POH GGZ
Indien voor de verwijzing naar de GBGGZ gesprekken bij een POH GGZ hebben plaats gevonden, kan de POH GGZ de verwijzing van de huisarts nader inhoudelijk toelichten. Soms overlegt een POH GGZ voor de verwijzing eerst nog telefonisch met de therapeut of desbetreffende cliënt inderdaad gebaat kan zijn bij een behandeling in de GBGGZ. In geval van nood-of crisis situaties tijdens de behandeling kan behandelaar zonder toestemming overleggen met huisarts of ander medisch specialist.

Zorggroepen
De praktijk is ketenpartner van twee Zorggroepen in de regio, Het Huisartsenteam en Zorroo. Er vindt jaarlijks kennisoverdracht plaats in de vorm van informatieavonden, lezingen en/of workshops en spiegelinformatie.

Specialistische GGZ
Contact met de SGGZ (vanuit ons of vanuit hen) kan bestaan uit: overleg over de ernst van de problematiek van cliënt, de wachttijden, ruimte in behandelgroepen, bij welke verzekeraars desbetreffende behandelaar nog budget heeft en doorverwijzen.
Indien er nieuwe professionals in de omgeving starten maken we daar kennis mee. Het kan hier gaan over nieuwe POH GGZs, huisartsen en collega psychologen.

Psywijzer
We zijn onderdeel van het regionale netwerk Psywijzer. Hierin zitten aanbieders van Basis- en Specialistische GGZ. Zo zorgen we dat we ‘elkaar kennen’, waardoor we makkelijker kunnen overleggen. En we blijven op de hoogte van nieuwe initiatieven binnen de regio.