EMDR

De afkorting EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Deze therapievorm is geschikt als u een traumatische ervaring heeft gehad en daar last van blijft houden. Bijvoorbeeld een schokkende ervaring, zoals een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf. Ook als u vroeger pesterijen of krenkingen heeft meegemaakt waar u in het hier-en-nu nog steeds de invloed van voelt, kan de methode gebruikt worden. Sterke angsten kunnen met EMDR verminderd worden.

Kortdurend
EMDR is een kortdurende therapievorm. Als u een trauma of een eenmalige ingrijpende gebeurtenis heeft meegemaakt, kunt u vaak al na enkele zittingen de normale dagelijkse bezigheden weer oppakken.

EMDR wordt toegepast zowel in de Generalistische Basis GGZ, als de Specialistische GGZ.  Bij de intake wordt gescreend wat het beste bij uw hulpvraag past. Bij twijfel vooraf, kunt u natuurlijk ook telefonisch of per email contact met ons opnemen.