Kwaliteit

Keurmerk KIBG
Psy-GO! draagt het keurmerk Basis GGZ, Dit is een eenduidig kenmerk voor kwaliteit in de Basis GGZ. We laten daarmee zien dat we de lat hoger leggen dan wettelijk vereist wordt, onder meer als het gaat om cliëntgerichtheid, transparantie, implementatie van innovaties, continu verbeteren en de inzet voor de ontwikkeling van de GBGGZ landelijk.

Jaarlijks laten we zien dat en hoe we invulling geven aan de normen van het Keurmerk. Dit gebruiken we ook voor onszelf als moment om onze dienstverlening te evalueren. We nemen actief deel aan bijeenkomsten rondom het Keurmerk.

In 2023 behoren we zelfs tot de 20 meest gewaardeerde behandelaren met een Keurmerk Generalistische GGZ in Nederland!

Kwaliteitsmeting/ROM
We worden geacht kwaliteitsmetingen te doen. Dit doen wij in de vorm van de afname van de OQ-45, een screeningsvragenlijst die het klachtenniveau meer. Deze wordt aan het begin en einde van de behandeling afgenomen. Ook gebruiken we de Outcome Rating Scale (ORS). Wij vragen u met deze vragenlijsten respectievelijk naar verbeteringen bij u ten opzichte van vorige sessies en uw tevredenheid met de gesprekken cq behandeling, met als doel de kwaliteit van uw behandeling te bewaken.

Psy-GO! werkt volgens de GGZ-zorgstandaarden. Voor meer informatie verwijzen we naar www.ggzstandaarden.nl.

Kwaliteitsstatuut
Vanaf 1 januari 2017 is iedere GGZ-aanbieder wettelijk verplicht om over een kwaliteitsstatuut te beschikken. Hiermee laten we zien hoe we invulling geven aan de wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld rondom samenwerking, informatieverstrekking en bereikbaarheid. Het Kwaliteitsstatuut is openbaar: Over ons

Met het Kwaliteitsstatuut is ook vastgelegd dat wij werken volgens de beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). In onze  behandelmethoden volgen wij de geldende zorgstandaarden.